RESTAURANG STRANDKANTEN - Karlskoga
 Epost: kassa@strandkanten.nu
 - 
 Tel: 0586-56780

Restaurang Strandkanten

Mat | Möten | Boende
på Grönfeltsgården.


Välkomna ner till sjön.


LIVSMEDELS HYGIEN

Enligt Livsmedelsverket (2020-03-02) finns det ingenting som tyder på att virus kan spridas via livsmedel. Livsmedelsverket följer utvecklingen noga och uppdaterar informationen.

Matsäkerhetsrutinerna på Strandkanten
Vår personal omfattas av mycket genomarbetade rutiner under lång tid, för att säkerställa en säker hantering av livsmedel och att motverka spridning av t.ex. vinterkräksjukan. Detta är ett ständigt pågående arbete som också kontrolleras av miljö & hälsa, men nu skärper vi hanteringen ytterligare och vi jobbar med handskar & en väldigt god handhygien. Hanteringen av förpackningar särskiljer vi från hanteringen av livsmedel, och vi håller verksamheten öppen så länge ingen i personalen är sjuk.